9

یک رسم خوبی هست در بولیوی

ماه که کامل می شود

زن ها جمع می شوند دور هم

خارج از شهر

در کنار آتش

حرف های نگو را (که چون نگوست، نمی گویم من هم!)

منتقل می کنند

سینه به سینه

نسل به نسل

یک رسم خوبی هست در بولیوی

که زن ها

یک شب

به زن بودن خود

 افتخار می کنند!

/ 0 نظر / 7 بازدید