10

در بولیوی

زن ها تنها از عشق بازی بار بر می دارند

و هیچ نطفه ای

حاصل یک تماس صرف،

یک هم آغوشی عادتی

و یا یک تجاوز نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید