16

باید کولی باشد زن

با دامن بلند بلند پرچین پرچین پرچین

با بلوز تنگ

با موهای آشفته ی آویخته بر روی عریانی پوست

زن باید کولی باشد

نباید ترساند زن را از زنانگی اش

/ 0 نظر / 21 بازدید