7

در بولیوی

سیگار که بکشی

غصه هایت هم دود می شود

بولیویایی ها می دانند

زیان درد بیشتر از دود است

/ 0 نظر / 8 بازدید