29

همه ی راه ها به تو ختم می شوند، نه به رم

از هر طرف که می رویم، به تو می رسیم نه به بن بست

بولیوی کشور عجیبی است...!

/ 0 نظر / 20 بازدید