بولیوی

آرمان شهر من است

27

بولیوی، سرزمین نژاد هاست.

گاهی دختری از یک نژاد، به پسری از نژاد دیگر دل می بازد.

آن وقت کمین می کند. روزها و روزها. پسر را شکار می کند.

در بولیوی، هر پسر یک فرصت است. هر دختر یک شکارچی.

   + هاش ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٧
comment نظرات ()